Na našej internetovej stránke www.vivienne.sk nakupujete pohodlne a bez rizika, že sa k Vašim osobným údajom dostane niekto nepovolaný. Údaje, ktoré nám poskytnete, zhromažďujeme a spracovávame len v zmysle platnej legislatívy.

Informačný systém internetového obchodu www.vivienne.sk je zaregistrovaný u Úradu pre ochranu osobných údajov pod registračným číslom .

 

Kupujúci je povinný uvádzať osobné údaje zhodujúce sa so skutočnosťou, úplné, pravdivé a presné, pričom v prípade akejkoľvek zmeny osobných údajov takúto zmenu oznámi (bezodkladne, ak je toto rozhodné pre splnenie objednávky) emailom alebo písomne, alebo takúto zmenu uskutoční v rámci svojho účtu.

 

Informácie o zákazníkoch sú spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov v databáze prevádzkovateľa, až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním doručeného na adresu sídla predávajúceho alebo na email info@vivienne.sk Súhlas so spracovaním osobných údajov taktiež osobitne potvrdí aktívnym odklikom „Súhlasím so spracovaním osobných údajov“ pred odoslaním objednávky. Osobné údaje kupujúcich prevádzkovateľ neposkytuje žiadnej ďalšej osobe, výnimku tvoria externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje poskytované za účelom splnenia objednávky, teda doručenia tovaru kupujúcemu.

 

Uzatvorená zmluva nie je predávajúcim archivovaná a nie je kupujúcemu dostupná.


Zobrazené pred chviľkou

Žiadne produkty

QR code

Porovnať 0